Bildiri Konuları

Kongremize tüm disiplinlerde yazılmış özgün akademik çalışmaların başvuruları kabul edilmektedir

Sosyal ve beşeri bilimler

Eğitim bilimleri

İİBF

Güzel sanatlar

Sağlık bilimleri

Fizik-Kimya-Biyoloji

Veteriner ve Tarım bilimi

Spor bilimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Mühendislik ve Matematik