DOÇENTLİK VE TEŞVİK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Öncelikle çok değeri çalışmanızla kongremize katıldığınız için yürekten teşekkür ederiz. Bilindiği üzere ülkemizde DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK kriterleri farklı mevzuatlar çerçevesinde iki farklı kurum tarafından (ÜAK ve YÖK) değerlendirilmektedir.  

Doçentlik: ÜAK mevzuatına göre katılmış olduğunuz kongremiz uluslararası niteliktedir. Öğretim üyeliği/öğretim görevliliği atamaları,  doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalarda esas alınan kriterlerin tamamını karşılamaktadır.

Akademik Teşvik: Akademik Teşvik Yönetmeliği'ne göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenmiş olan bir kongrenin teşvikten faydalanabilmesi için 2 kategoride 5 şart bulunmaktadır. 

1. KATEGORİ: Kongrenin sağlaması gereken şart 

- Kongre sunulan bildirilerin yarıdan fazlasının YABANCI (TC vatandaşı olmayan) katılımcılar tarafından sunulması

- Kongre sonrası ISBN'li kongre kitabı yayınlanmış olması

- Bu yabancı katılımcıların Türkiye dışında en az 5 ülkeden olması gerekmektedir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse

Yurt dışında katıldığınız bir kongre: Ankara'da 100 adet bildirinin sunulduğu bir kongreye katıldığınızı varsayalım. Kongrede sunulan bildirilerden 49 tanesi TC vatandaşı katılımcılar ve 51 tanesi de İran vatandaşı katılımcılar tarafından sunulmuşsa yabancılar tarafından sunulan bildirilerin 5 farklı ülkeden katılımcı tarafından sunulmuş olması şartını karşılamadığı için bu kongre teşvikte kullanılamaz.  Ancak bu 51 bildiri Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Rusya, İran gibi 5 farklı ülke akademisyenlerince sunulmuşsa akademik teşvik kriterlerini karşılar

2. KATEGORİ: Katılımcının sağlaması gereken şart

Yukarıda sayılan kriterleri karşılayan bir kongreye katılımınızdan sonra aşağıdaki iki şartın da karşılanması halinde teşvikten faydalanabilirsiniz

- Katılımcı olarak kongrede sunmuş olduğunuz bildirinin TAM METNİ ile (ISBN'li kongre kitabında yayınlanmış olmalıdır) kurumunuza müracaat etmeniz gerekmektedir

- Kurumunuzun (üniversitenizin) katılmış olduğunuz kongreyi uluslararası olarak tanıdığı yönünde senato/yönetim kurulu kararı almış olması gerekmektedir. Yani tüm şartları karşılayarak üniversitenize başvurmuş olsanız bile mevcut yönetmeliğe göre üniversitenizin de katıldığınız kongreyi uluslararası olarak kabul etmesi halinde teşvikten faydalanabilirsiniz.

Kongremiz 2021 akademik teşvik kriterlerini karşılamamaktadır