Kongre Başkanı

Prof. Dr. Necati DEMİR

 

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Veysi ÜNVERDİ- Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Adnan OKTAY- Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Ufuk AYDIN- Atatürk Üniversitesi 

Doç. Dr. Aparna SRIVASTAVA- Noidan Üniveritesi

Doç. Dr. Yener Lütfü MERT- Üsküdar Üniversitesi

Hüseyin MUNGAN- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Elvan CAFEROV- Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

ULUSLARARASI  ARTUKLU  KONGRESİ

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

 Dr. Mustafa GÜLEÇ

Ankara Üniversitesi

 

Dr. Necati DEMİR

Gazi Üniversitesi

Dr. Amanbay MOLDIBAEV

Taraz Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Günseli GÜMÜŞEL

Atılım Üniversitesi

Dr. Sadiye KAYAARSLAN

Kırıkkale Üniversitesi

 Dr. ELNUR KELBİZADE

Baku Avrasya Üniversitesi

Dr. İlkgül KAYA ZENBİLCİ

Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Dr. Bayram BOLAT

Ömer Halisdemir Üniversitesi

 

Dr. Bahtiyar MEHMETOĞLU

Tokat Üniversitesi

Dr. Barış AYTEKİN

Kırklareli Üniversitesi

 

Dr. Berrin GÜZEL

Adnan Menderes Üniversitesi

  

Dr. Caner KARAVİT

Mimar Sinan Üniversitesi

Dr. Cihangir HASANHANOĞLU

Başkent Üniversitesi

Dr. Cholpon TOKTOSUNOVA

Rasulbekov Kırgız Ekonomi Üniversitesi

 

Dr. D.K.TÖLEGENOVA

Makhambet U. Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi

 

Dr. Dzhakipbek A. ALTAEV

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

 

Dr. Guzel SADYKOVA

Kastamonu Üniversitesi

 

Dr. Gulmira ABDİRASULOVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

Dr. İskender ASKEROV

Giresun Üniversitesi

 

 Dr. Kemal EROL

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  

 Dr. Mahabbat OSPANBAEVA

Taraz Devlet Pedagoji Üniversitesi

 

 Dr. Malik YILMAZ

Atatürk Üniversitesi

  

Dr. Mavlyanov ABDİGAPPAR

Kırgızistan Elaralık Üniversitesi

 

Dr. Maira ESİMBOLOVA

Kazakistan Narkhoz Üniversitesi

 

Dr. Nuran AKŞİT AŞIK

Balıkesir Üniversitesi

 

Dr. N.N. KERMANOVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi

 

Dr. Orhan ELMACI

Dumlupınar Üniversitesi

 

Dr. Osman Kubilay GÜL

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Özlem GÜZEL

Akdeniz Üniversitesi

Dr. Sarash KONYRBAEVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

 

  Dr. Seden DOĞAN

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

 

Dr. Sibel BAYRAM

Düzce Üniversitesi

 

Dr. Sibel Mehter AYKIN

Akdeniz Üniversitesi

 

Dr. Sevcan YILDIZ

Akdeniz Üniversitesi

 

Dr. ÜMRAN TÜRKYILMAZ

Gazi Üniversitesi

 

Dr. Wakako SADAHIRO

Sapparo City Üniversitesi

 

Dr. Zeynep KARAÇOR

Selçuk Üniversitesi

Dr. Haydar BALCI 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Murat KARA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Gamze ÇAKMAK 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Ali Korkut ULUDAĞ

Atatürk Üniversitesi

Dr. Gülin Feryal CAN

Başkent Üniversitesi

Dr. Rıza POLAT

Atatürk Üniversitesi

Dr. Berna KAVAZ KINDIĞILI

Atatürk Üniversitesi 

Dr. Ceren YEGEN

Mersin Üniversitesi

Dr. Muhsin SARIKAYA

Atatürk Üniversitesi

Dr. Volkan KILIÇ

Mustafa Kemal Üniversitesi