2020 TEŞVİK YÖNETMELİĞİ ve KONGRE YAYIN SÜRECİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ

Değeri katılımcımız, bilindiği üzere 17 Ocak 2020 tarihinde yeni akademik teşvik yönetmeliği yayınlanmıştır. Yeni yönetmelik hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bir kongrenin teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da en az 5 farklı ülkeden olması gerekmektedir. Katılmış olduğunuz kongremiz bu şartı karşılamadığı için tam metinlerinizin kongre kitabına yayınlanması halinde 2021 yılındaki teşvik başvurularında geçerli olmayacaktır (2021 yılında yayınlanacak olan teşvik yönetmeliği de henüz öngörülememektedir). Öteki taraftan kongremiz uluslararası akreditasyona sahip olduğu için ISBN'li kongre kitabında yayınlanan tam metinlerinizi doçentlik dahil tüm akademik kategorilerde kullanabilirsiniz.

1- KONGRE KİTABINDA YAYIN: Özet ve tam metinleriniz ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır. Bunun için herhangi bir ek ücret (kongre ücreti ödenmesi yeterlidir) talep edilmemektedir.


2- DERGİDE MAKALE OLARAK YAYIN: Dileyen katılımcıların tam metinleri aşağıdaki dergilerde hakem sürecini geçmesi şartıyla makale olarak yayınlanacaktır. Bunun için
- Makalenizi dergi yazım kurallarına uygun olarak düzenleyerek doğrudan dergiye yüklemeniz gerekmektedir.
- Makaleniz dergi hakem sürecini geçmesi şartıyla makale olarak yayınlanacaktır. Kongre katılımcısı olunması dergide  makale yayınını garanti etmemektedir.

- Kongre organizasyonumuzun dergi hakem ve yayın sürecine müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır
- Kongre katılımcılarımız için dergi ücreti 150 TL'dir. Makale ödemeleri kongre organizasyonumuza değil ilgili dergiye yapılmalıdır

Not: Indirimli yayın için lütfen kabul mektubu ya da katılım belgenizin bir kopyasını da mail ile dergiye gönderiniz

 DERGİLER
- EUROASIA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ : Akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini karşılamaktadır
Dergi web sitesi:  https://www.euroasiajournal.com/Anasayfa.Aspx

- EUROASIA UYGULAMALI BİLİMLER DERGİSİ : Akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini karşılamaktadır
Dergi web sitesi: https://www.euroasiajournal.org/Anasayfa.Aspx

ARTUKLU KONGRESİ

All right are reserved © 2018 by EUROASIA JOURNAL